Service og samferdsel


Service og samferdsel er et yrkesfaglig studieprogram. To år på skole og to år i lære fører fram til fagbrev. Du kan velge ettårig påbygningskurs istedenfor læretid. Det gir deg generell studiekompetanse.

Les hva våre elever sier om linjen her

Det første året er felles for alle på service og samferdsel. I vg2 velger du ett av disse fire programområdene.

  • Salg, service og sikkerhet
  • Reiseliv
  • IKT servicefag
  • Transport og logistikk 

Drammen videregående skole tilbyr to av programområdene:

  • Salg, service og sikkerhet
  • Reiseliv

Etter vg2 kan du velge bli lærling i en bedrift i to år og få fagbrev. Som lærling får du lønn mens du utdanner deg!


Service og samferdsel er bygget opp slik:

Service og samferdsel er bygget opp slik

Undervisningen på service og samferdsel er både teoretisk og praktisk. Elevene har praksis på en arbeidsplass en dag i uka og får prøvd ut det de lærer i skoletimene. På skolen arbeider elevene mye med oppgaver rettet mot praksis. I løpet av skoleåret jobbes det også med små og store tverrfaglige prosjekter hvor også fellesfagene (f.eks. norsk, engelsk, matematikk) er med. 

Her finner du en oversikt over fagene på service og samferdsel: Oversikt

På Drammen videregående skole legger vi vekt på at elever og lærere har et godt arbeidsmiljø. Tett og godt samarbeid elevene i mellom og mellom lærer og elever skaper motivasjon og høy trivsel.

Frida og Eirik forteller her hvorfor de valgte service og samferdsel på Drammen videregående skole: http://youtu.be/sIi_AsCX7Bk

Mer informasjon om service og samferdsel finner du på nettet:

Service og samferdsel 8 fag (www.youtube.com)

www.serviceogsamferdsel.no

vilbli.no

Bli lærling! (www.youtube.com)

Eller du kan ta kontakt med skolen:
dramme...@bfk.no


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 14. februar 2019.