Truslene mot videregående skoler i drammensområde

Oppdatert informasjon 9. januar:

Vi har fortsatt løpende kontakt med politiet i trusselsaken som kom frem på tirsdag denne uken. Det har ikke kommet noen nye trusler. Eventuelle endringer i status vil bli oppdatert på skolens nettside. Så langt er det ingen endringer i politiets anbefalinger, og skolen går som normalt.

***

Oppdatering 8. januar:
Rektor sier at hun har snakket med politiet igjen i dag, 8. januar, og de står fast på vurderingen om at det er trygt å gå på skolen og at undervisning går som vanlig. De opprettholder økt beredskap i store deler av gamle Buskerud da det er relativt mange videregående skoler som har mottatt truslene. Beredskapen er der for å gjøre oss trygge.  

For de elevene som er urolige har vi beredskap. Rådgiverne og helsesykepleierne har åpent kontor for samtale de neste dagen.

Fravær håndtertes likt på alle skoler og i tråd med regelverket. Det betyr at undervisningen går som normalt. Dersom fravær skal godtas, må eleven ha dokumentasjon fra lege. (08.01)


Publisert 9. januar 2020, oppdatert 9. januar 2020.